YÖNETİM

Fakülte Yönetimi
 
Prof. Dr. Tuğba UÇMA UYSAL
Dekan
 
Doç. Dr. Mehmet AVCI
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Murat AKTAN
Dekan Yardımcısı
                                                  
Atiye ŞİMŞEK
Fakülte Sekreteri V.

 

FAKÜLTE KURULU
 

Prof. Dr. Tuğba UÇMA UYSAL Başkan
Dekan
Prof. Dr. Cem Mehmet BAYDUR Doğal Üye
İktisat
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Erkan POYRAZ Doğal Üye
İşletme
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Namık Kemal ÖZTÜRK Doğal Üye
Kamu Yönetimi
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Serap ÖZEN Doğal Üye
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Füsun ÖZERDEM Doğal Üye
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Tuğba UÇMA UYSAL Doğal Üye
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Berkan HAMDEMİR Doğal Üye
Maliye
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Bayram COŞKUN Seçilmiş Üye
Profesör Temsilcisi
Prof. Dr. Bora SÜSLÜ Seçilmiş Üye
Profesör Temsilcisi
Prof. Dr. Özlem ŞAHİN GÜNGÖR Seçilmiş Üye
Profesör Temsilcisi
Doç. Dr. Mehmet Avcı Seçilmiş Üye
Doçent Temsilcisi
Doç. Dr. Esra Burcu BULGURCU GÜREL Seçilmiş Üye
Doçent Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Gün EROĞLU Seçilmiş Üye
Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi
Atiye ŞİMŞEK (Fakülte Sekreteri V.) Raportör

      

YÖNETİM KURULU

 
Prof. Dr. Tuğba UÇMA UYSAL (Dekan) Başkan
Prof. Dr. Erkan POYRAZ Üye
Prof. Dr. Umut AVCI Üye
Prof. Dr. Bora SÜSLÜ Üye
Doç. Dr. Ceray ALDEMİR Üye
Doç. Dr. Mehmet AVCI Üye
Dr. Öğr. Üyesi Gülbahar ATASEVER Üye
Atiye ŞİMŞEK (Fakülte Sekreteri V.) Raportör
 

DİSİPLİN KURULU

 
Prof. Dr. Tuğba UÇMA UYSAL (Dekan) Başkan
Prof. Dr. Erkan POYRAZ Üye
Prof. Dr. Umut AVCI Üye
Prof. Dr. Ali ÇIMAT Üye
Doç. Dr. Ceray ALDEMİR Üye
Doç. Dr. Mehmet AVCI Üye
Dr. Öğr. Üyesi Gülbahar ATASEVER Üye
Atiye ŞİMŞEK (Fakülte Sekreteri V.) Raportör