İLETİŞİM

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kötekli Kampüsü
48000
Kötekli / MUĞLADekanlık        : 0 252 211 1361Özel Kalem
Öğrenci İşleri : 0 252 211 1448-1449
Fax                : 0 252 211 1362 
E-mail            : iibf@mu.edu.tr
>