VİZYON & MİSYON

Uluslararası standartlarda akademik kadroya sahip, sürekli öğrenmeyi ve gelişmeyi özümsemiş, üstün nitelikli eğitim-öğretim veren, gelişmiş araştırma ve yayınlarıyla seçkin bir Fakülte olmaktır.


Evrensel standartlarda eğitim-öğretim ve araştırmalarıyla bilgi üreterek eleştirel ve yaratıcı düşünceye sahip, lider, yenilikçi ve girişimci bireyler yetiştirmektir. 
>