KALİTE ÇALIŞMALARI

Fakültemiz Kalite Komisyonu Üyeleri

Fakültemiz Kalite Komisyonu Toplantı Kararları 
 
1. Toplantı Tarihi: 26.11.2021
1. Komisyon Toplantısı Gündem ve Kararlar  

2. Toplantı Tarihi: 28.12.2021
2. Komisyon Toplantısı Gündem ve Kararlar    

Kamu Hizmet Standartları

Hizmet Envanteri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Teşkilat Şeması

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Organizasyon Şeması


Görev Tanımları

Görev Tanımı 1- Dekan
Görev Tanımı 2- Dekan Yardımcısı 1
Görev Tanımı 3- Dekan Yardımcısı 2
Görev Tanımı 4- Fakülte Sekreteri
Görev Tanımı 5- Maaş Tahakkuk Çalışanı
Görev Tanımı 6- Personel İşleri Çalışanı
Görev Tanımı 7- Öğrenci İşleri Çalışanı 1
Görev Tanımı 8- Öğrenci İşleri Çalışanı 2
Görev Tanımı 9- Öğrenci İşleri Çalışanı 3
Görev Tanımı 10- Evrak Birimi Çalışanı
Görev Tanımı 11- Dekan Sekreteri
Görev Tanımı 12- Dekan Yardımcıları Sekreteri
Görev Tanımı 13- Bölüm Sekreteri 1
Görev Tanımı 14- Bölüm Sekreteri 2
Görev Tanımı 15- Bölüm Sekreteri 3
Görev Tanımı 16- Bölüm Sekreteri 4
Görev Tanımı 17- Ayniyat-Satın Alma

İş Süreçleri, Riskler ve Tedbirler

Öğrenci İşleri Bürosu
+ Öğrenci Kimlik Kartları Süreci
+ Yatay Geçiş İşlemleri Süreci
+ Maddi Hata İşlemleri Süreci
+ YÖKSİS Bilgi Giriş İşlemleri Süreci
+Öğrenci Soruşturmaları Süreci
+Kayıt Dondurma İşlemleri Süreci
+ Kayıt Silme İşlemleri Süreci
+ Mezuniyet İşlemleri Süreci

Personel Bürosu
+ Dr Öğretim Üyesi Atamaları Süreci
+ Araştırma Görevlisi Atama Süreci
+ Dr Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi Yeniden Atama Süreci
+ 40-a Görevlendirme Süreci
+ 35inci Madde Görevlendirme Süreci
+ 31inci Madde Görevlendirme Süreci
+ 39uncu madde Görevlendirme Süreci
+ Personel Soruşturmaları Süreci

Maaş Tahakkuk Bürosu
+ Yıllık Bütçe Hazırlama Süreci
+ Maaş Ödeme Süreci
+ Ek Ders Ücreti Ödeme Süreci
+ Yolluk Ödeme Süreci
+ Eser İnceleme Jürisi Üyeliği Ücret Ödemesi Süreci

Ayniyat-Satın Alma Bürosu
+ Hurdaya Ayırma Süreci
+ Satın Alma Süreci
+ Yıl Sonu Sayımları Süreci

Dekan Yardımcıları Sekretaryası
+ Elektronik Yoklama Sistemi Ders Telafi Girişleri Süreci
+ Ders Telafi Programlarının Hazırlanması Süreci
+ Kurul Toplantı Gündemlerinin Hazırlanması Süreci
+ Kurul Kararlarının Yazılması Süreci
+ Optik Sınav Okuma Süreci

Bölüm Sekreterlikleri
+ Tek Ders İşlemleri
+ Doktora Yeterlilik İşlemleri Süreci
+ Ders ve Danışman Ataması İşlemleri Süreci
+ Öğretim Elemanı Des Programlarının Hazırlanması Süreci