KALİTE ÇALIŞMALARI

Kamu Hizmet Standartları

Hizmet Envanteri

Organizasyon Şeması

Görev Tanımları

Görev Tanımı 1- Dekan
Görev Tanımı 2- Dekan Yardımcısı 1
Görev Tanımı 3- Dekan Yardımcısı 2
Görev Tanımı 4- Fakülte Sekreteri
Görev Tanımı 5- Maaş Tahakkuk Çalışanı
Görev Tanımı 6- Personel İşleri Çalışanı
Görev Tanımı 7- Öğrenci İşleri Çalışanı 1
Görev Tanımı 8- Öğrenci İşleri Çalışanı 2
Görev Tanımı 9- Öğrenci İşleri Çalışanı 3
Görev Tanımı 10- Öğrenci İşleri Çalışanı 4
Görev Tanımı 11- Evrak Birimi Çalışanı
Görev Tanımı 12- Dekan Sekreteri
Görev Tanımı 13- Dekan Yardımcıları Sekreteri
Görev Tanımı 14- Bölüm Sekreteri 1
Görev Tanımı 15- Bölüm Sekreteri 2
Görev Tanımı 16- Bölüm Sekreteri 3
Görev Tanımı 17- Bölüm Sekreteri 4
Görev Tanımı 18- Yazı İşleri Çalışanı
Görev Tanımı 19- Ayniyat-Satın Alma

İş Süreçleri, Riskler ve Tedbirler

Süreç 1- Öğrenci Kimlik Kartları Süreci
Süreç 2- Yatay Geçiş İşlemleri Süreci
Süreç 3- Maddi Hata İşlemleri Süreci
Süreç 4- YÖKSİS Bilgi Giriş İşlemleri Süreci
Süreç 5- Öğrenci Soruşturmaları Süreci
Süreç 6- Kayıt Dondurma İşlemleri Süreci
Süreç 7- Kayıt Silme İşlemleri Süreci
Süreç 8- Mezuniyet İşlemleri Süreci
Süreç 9- Dr Öğretim Üyesi Atamaları Süreci
Süreç 10- Araştırma Görevlisi Atama Süreci
Süreç 11- Dr Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi Yeniden Atama Süreci
Süreç 12- 40-a Görevlendirme Süreci
Süreç 13- 35inci Madde Görevlendirme Süreci
Süreç 14- 31inci Madde Görevlendirme Süreci
Süreç 15- 39uncu madde Görevlendirme Süreci
Süreç 16- Personel Soruşturmaları Süreci
Süreç 17- Yıllık Bütçe Hazırlama Süreci
Süreç 18- Maaş Ödeme Süreci
Süreç 19- Ek Ders Ücreti Ödeme Süreci
Süreç 20- Yolluk Ödeme Süreci
Süreç 21- Eser İnceleme Jürisi Üyeliği Ücret Ödemesi Süreci
Süreç 22- Hurdaya Ayırma Süreci
Süreç 23- Satın Alma Süreci
Süreç 24- Yıl Sonu Sayımları Süreci
Süreç 25- Elektronik Yoklama Sistemi Ders Telafi Girişleri Süreci
Süreç 26- Ders Telafi Programlarının Hazırlanması Süreci
Süreç 27- Kurul Toplantı Gündemlerinin Hazırlanması Süreci
Süreç 28- Kurul Kararlarının Yazılması Süreci
Süreç 29- Elektronik Yoklama İşlemleri Süreci
Süreç 30- Optik Sınav Okuma Süreci
Süreç 31- Tek Ders İşlemleri
Süreç 32- Doktora Yeterlilik İşlemleri Süreci
Süreç 33- Ders ve Danışman Ataması İşlemleri Süreci
Süreç 34- Öğretim Elemanı Des Programlarının Hazırlanması Süreci

 

 

>