DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN DERS ALACAK FAKÜLTEMİZ ÖĞRENCİLERİNE İLİŞKİN DUYURU

Yaz okulunda diğer üniversitelerden ders alabilecek olan öğrencilerimiz “Yaz Okulu Eşdeğer Tablosunu”  doldurduktan sonra ekteki dilekçe ile birlikte bölüm sekterliklerine elden teslim edebilirler veya mail ile ulaştırabilirler.
İlgili dersler, danışmanın ve bölüm başkanının uygun görmesi halinde Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayı sonrasında alınabilecektir.
 
 DEKANLIK
Ek-1: Dilekçe (tıklayınız)
Ek-2: Yaz Okulu Eşdeğer Ders Tablosu (tıklayınız)
Ek-3: Alınacak Derslere İlişkin Ders İçerikleri
 
 
Kamu Yönetimi Bölümü Sekreteri
Çilem AKCAN, 2111416, kamu@mu.edu.tr
İktisat Bölümü Sekreteri
Nesrin ALTILGAN, 2111387, iktisat@mu.edu.tr
İşletme Bölümü Sekreteri
Sultan DEMİRCAN, 2111368, isletme@mu.edu.tr
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Sekreteri
Çilem AKCAN, 2111416, kamu@mu.edu.tr
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Sekreteri
Tülay ERKİNİŞLİ, 2111442, ceko@mu.edu.tr
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Sekreteri
Tülay ERKİNİŞLİ, 2111442, ceko@mu.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi : 15.09.2020 12:34 Okunma Sayısı : 1615

Son Duyurular
>