Dekandan

 

Sevgili Öğrenciler, 

Küresel düzeyde toplumlar arası rekabetin giderek hız kazandığı dünyamızda; bilgiye sahip olmak, bu bilgiyi işleyip geliştirmek suretiyle insan ihtiyaçlarını karşılayan daha kaliteli mal ve hizmet üretebilmek oldukça önemli hale gelmiştir. 21. yüzyılın getirdiği avantajlardan faydalanabilmek için bilgi üretmek ve bu bilgiyi kullanabilme kapasitesinin gelişmiş olması şarttır. Bilgi toplumuna geçişin yaşandığı günümüz dünyasında, bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmelere dayalı olarak yaşanan dijital çağın da farkında olmak gerekmektedir.  

Diğer taraftan Dünyada yaşanan gelişmeler, daha önce hiç olmadığı kadar hem siyasal hem de iktisadi yönden ülkemizi başat bir role doğru yönlendirmektedir. Bu doğrultuda, toplumumuzun sahip olduğu örnek ahlaki ve insani değerleri evrensel düzeye taşımak, insanlığın kaşı karşıya olduğu sorunlara çözüm bulmaya katkı sağlayacaktır. Güçlü bir tarihi mirasa sahip olmanın sağladığı avantaj ve bunun yüklediği sorumluluğun farkında olan bireyler olarak bir taraftan Ülkemizin kalkınması ve sahip olduğu potansiyelin harekete geçirilmesi için çalışırken, diğer taraftan insanlığa katkı yapma gibi geniş perspektifimizin var olması gerekir.

Bu çerçevede;

1.Eğitim ve araştırma faaliyetleri temelinde tanınmış, lider bir iktisadi ve idari bilimler fakültesi olmak,

2.İlimiz, bölgemiz ve ülkemizde gerek kamu ve gerekse özel sektörde karşılaşılan ekonomik ve yönetsel sorunların çözümüne bilimsel kapasitesi ile aktif bir katılım sağlamak, bu kapsamda nitelikli ve güncel araştırmalar üretmek,

3.Üniversite ile etkileşim içinde olan tüm kesimlerle işbirliğinde öncü bir bilimsel kuruluş olmak,

4.Küresel ölçekte düşünen, kendi tarihi mirasının öneminin farkına varmış ahlaki ve entelektüel açıdan gelişmiş, evrensel değerleri önemseyen, sosyal sorumluluk bilincine sahip yenilikçi ve problem çözme yetkinliği olan öğrenciler yetiştirerek ülkemizin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına katkıda bulunmak,

5.Öğrencilerin ve mezunların yaşam boyu öğrenme ve kariyer başarımlarını destekleyecek bakış açısı ve araçlar sağlamak,

vizyon ve misyonuna sahip olan Fakültemizin akademik ve idari personeli,, kaliteli bir eğitim ile öğrencilerinin iyi yetişmesi için gayret göstermektedir. Öğrencilerimizin de bu çabaya azim ve gayretleri ile katkıda bulunmaları Fakültemizdeki eğitim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli olmasına önemli bir katkıda bulunacaktır.

 
 Başarı dileklerimle,
 
 Prof. Dr. Bayram COŞKUN
 
 Dekan 

 

Akademik Personel
İdari Personel
Ekonomi ve Yönetim Araş. Dergisi

Uzaktan Eğitim - MBA
Uzaktan Eğitim - Lisans Tam.
Fotoğraf Albümü
İletişim
Yukarı Çık